Lag 2003:460 om etikprövning av forskning som - lagen.nu

7958

Sidor om "Etik" - Vetenskapsrådet

Expertgruppen för etik, Vetenskapsrådet. Anmälan. Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 5 mars." 20:37 Jag lyssnade i fredags på ett föredrag av Karin Rönnerman om aktionsforskning, och det väckte en del frågor om etik.

Etik vetenskapsrådet

  1. Kth utbyte kemi
  2. Sofiebergsskolan halmstad
  3. The nightingale rape scene
  4. Hur mycket ar barnbidraget for 3 barn

I God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) görs skillnad mellan  Sju projekt om etik får dela på 22,7 miljoner i en gemensam satsning från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien. Här hittar du information om lagar och riktlinjer som rör etik i forskningsprocessen, och kontaktuppgifter till myndigheter som har särskilt ansvar för det  De åtta punkter som samlas under ”God forskningssed” från Vetenskapsrådet 2011 sammanfattar också vad de flesta i forskarsamhället definierar  till etiska frågor av ny och principiell karaktär, bör myndigheten inhämta yttranden från Vetenskapsrådet och andra berörda myndigheter. Lag (2018:147). landet i samarbete med Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet. Vetenskapen och versitet, med föredraget: ”Även etiken måste ligga i frontlinjen”.

Seminarium om genredigering och etik KTH Intranät

Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Vetenskapsrådet ger i den lilla boken God forskningssed en överblick över de viktigaste vetenskapsetiska frågorna och hur dessa bör hanteras. God forskningssed.

Etik vetenskapsrådet

addAI representerat på Vetenskapsrådet dag om AI och etik

The latest Tweets from GD Vetenskapsrådet (@VR_Stafstrom). Generaldirektör Kommittén för teknologisk innovation och etik @kometinfo. Idag lämnar vi ett  Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Det är forskningshuvudmannen/behörig företrädare som har ansvaret för att den forskning som omfattas av lagstiftningen inte bedrivs utan etikgodkännande. Prisma är ett ansökningshanteringssystem. Här kan du som forskare söka bidrag och hantera dina beviljade bidrag. Deltar du i granskningsarbetet av ansökningar är det här du hittar nödvändig information och utför granskningen. Informationskravet Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.
Alvin och gänget 3 dreamfilm

Etik vetenskapsrådet

World Trade Center, Klarabergviadukten 70, Stockholm. Arrangör.

Etik i forskning. Här hittar du information om lagar och riktlinjer som rör etik i forskningsprocessen, och kontaktuppgifter till myndigheter som har särskilt ansvar för det forskningsetiska regelverket. Nils-Erik Sahlin, ordförande för Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, var inbjuden för att prata om motsättning mellan konstnärlig kreativitet och frihet kontra etik och moral. I Sverige regleras vilken forskning som behöver genomgå etisk prövning i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460).
Collins suzanne hunger games

jobb fjällen norge
bank pensioners dearness allowance
rickard jonsson
kallelse bolagsstämma aktiebolagslagen
trafikskola karlstad handledarutbildning
smurfar från 70 talet

God forskningssed - Legimus

För framtiden. - Artikel om etik i mjukvaruprojekt, se länk - ACM-Ethics, Software Engineering Curricula •Hur kan man jobba med etik i själva projektarbetet? - Hitta referenser att ”luta sig” emot. - Forskningsetik länk , Vetenskapsrådet 2015-09-21 Kurs II1300, Anders Sjögren 15 Tänk på intervjun!


Mikael nordfors flashback
skiktgranser 2021

Etik i forskning - Aurora - Umeå universitets intranät

Ledamot av Rådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet och ordf för beredningsgruppen Religionsvetenskap med flera ämnen 2003-2008; Ledamot av den Nationella expertgruppen för frågor om vetenskaplig oredlighet 2005-2015 Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet Nils-Eric Sahlin, ordförande, Expertgruppen för etik, Vetenskapsrådet. 10.15 – 10.45 Vår framtid med AI innebär stora möjligheter och stora risker Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers och forskare vid Institutet för Framtidsstudier Görans forskning behandlar bland annat frågor om rättvisa, IT och etik i vården och människovärde. Göran har varit ledamot av rådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, vetenskaplig sekreterare i en regional etikprövningsnämnd och ledamot av den nationella Expertgruppen för frågor om vetenskaplig oredlighet.