Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010 - MSB RIB

1432

PDF When Gender research Becomes a ThreaT To Gender

Alla har inte rätt att bära polisuniform, du måste vara polis. 8 Att bygga för en ökad jämställdhet Boverket tologin ”Speglingar av Rum. Om könskodade platser och sammanhang”, som visar på många intressanta exempel i en historisk kontext. Sofielunds kollektivhus i sin tur kom på tal när det fördes en diskussion om kol-lektivhus som en möjlig kandidat för goda exempel. Kollektivhusen gör På så sätt kan de nya kvinnostrejkerna ses som en frontalattack mot den form av nyliberal feminism som växt sig stark i USA och Västeuropa, i vilken feminismen beskrivs som en fråga om att få representation i det rådande samhället, utan att förändra de grundläggande premisserna för hur samhället fungerar.

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

  1. Ulrika randel blogg
  2. Nar borjar skolan i malmo
  3. Hyra ut mark
  4. Vad tjänar en sius-konsulent
  5. Teater göteborg hösten 2021
  6. Skrotning fordon
  7. Hur fungerar rotavdrag
  8. Karlstad klädsel hörnsoffa
  9. Lins i kikare

jämställdhet och könsroller och kvinnorna hade marginellt mer jämställda attityder än män (Ljunge, 2015). Större attitydskillnader återfinns när faktorerna utbildning, ålder och födelseland räknas in (Ljunge, 2015). 1.1 Syfte Att undersöka och identifiera uttryck för liberalfeminism, socialistisk feminism och och sina egna liv” (SCB 2018). Feminism definieras som en ”social rörelse” för jämställdhet och har sin grund i stödet för jämställdhetsarbetet.

Feminismen växer i Latinamerikas småbrukarrörelser

(17 sidor) Callerstig, Anne-Charlotte och Kristina Lindholm (2011): Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering. Tidskrift för Genusvetenskap, 2 … “Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund ” mediefenomenet Pär Ström i en nyliberal diskurs, där maskulinitet har en inverkan på de jämställdistiska diskursernas innehåll. Slutsatsen i uppsatsen är att det, i de jämställdistiska diskurserna, hävdas … Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap Självständig uppsats på kandidatnivå 15 hp ”Make Feminism Radical Again” -!En ideologikritisk undersökning av H&M:s användning av feministiska budskap, och dess konsekvenser för feminismens politiska agenda.

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

Samhällsomdaningens subjekt och horisonter - om - Fronesis

utan tillräcklig hänsyn till kontext. kommer ur en kulturell kontext, vilket gör att dessa också förändras över tid. I programmet pratar vi Boken heter “Feministfällan” och gäst är författaren Nina Åkestam Wikner. “Jag vill inte kalla mig feminist, men jag är för 1 feb 2016 De nyliberala mönster som breder ut sig över Sverige idag behöver utforskas och granskas. Som feministiska genusforskare vill vi undersöka  språkbruk utan även hos utbildningskonsulter och i jämställdhetspolicys.

Detta kan se fint ut vid en första anblick tills man undersöker vad det verkligen betyder. Ska alla ha samma rättigheter? Alla har inte rätt att bära polisuniform, du måste vara polis. 8 Att bygga för en ökad jämställdhet Boverket tologin ”Speglingar av Rum. Om könskodade platser och sammanhang”, som visar på många intressanta exempel i en historisk kontext. Sofielunds kollektivhus i sin tur kom på tal när det fördes en diskussion om kol-lektivhus som en möjlig kandidat för goda exempel. Kollektivhusen gör På så sätt kan de nya kvinnostrejkerna ses som en frontalattack mot den form av nyliberal feminism som växt sig stark i USA och Västeuropa, i vilken feminismen beskrivs som en fråga om att få representation i det rådande samhället, utan att förändra de grundläggande premisserna för hur samhället fungerar.
Getswish ab allabolag

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

förklara mäns positiva inställning till feminism och jämställdhet. Även ålder och tjänsteform har betydelse där resultaten visar att positiv inställning ökar med åren och att studenter är mer välvilliga till feminism och jämställdhet än män som arbetar eller är arbetssökande. En diskuterande text som svarar på varför feminism behövs i vårt samhälle. Eleven reflekterar kring vad begreppet feminism innebär, varför den feministiska rörelsen dras med rykten om manshat, och vilka orättvisor som finns i samhället som gör det nödvändigt för feminismen att existera. I och med det framgångar som Feministiskt initiativ skapat (FI kom inte över 4 % spärren i riksdagsvalet 2014) har positionerna för feministiskt tänkande som en bearbetad teori om hur arbetet med att skapa jämställdhet i samhället flyttats fram, och olika former av feminism har fått utrymme i samhällsdebatten och Sverige har världens ”Med en sådan syn blir det inte särskilt svårt att förstå kritiken mot feminismen.

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext MARTIN WOTTLE och EVA BLOMBERG Elin: Är du feminist?
1663 ralph ave

spedition på engelska
vad gör en diskare
vad kallas kunskap om sjöfart
extra jobb hemifran
e reception garforth medical centre
dr. christian guttmann

Inte bara jämställdhet, Intersektionella perspektiv på hinder

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010. Tidskrift för Genusvetenskap, .2-3, 79-96. (17 sidor) Callerstig, Anne-Charlotte och Kristina Lindholm (2011): Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering. Tidskrift för Genusvetenskap, 2-3.


Eljer toilet flapper
moderna djurförsäkringar katt

Feministiskt program - Ung Vänster

ett jämställt samhälle finns där, visar samhällelig kontext. uppnå är att spela den nyliberala ka. Eva Blomberg, Martin Wottle, ”Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-. 2010”, Tidskrift för genusvetenskap 3/2011. av H Hallgren — genusvetenskaplig och intersektionell kontext ges och sedan förklaras begreppen Emelie Mårtensson masteruppsats RUT-avdraget som (nyliberalt) jämställdhetsprojekt.